Шламонакопичувачі з використанням сучасних матеріалів

Шламонакопичувачі з використанням сучасних матеріалів

Шламонакопичувачі з використанням сучасних матеріалів

Проектування та будівництво шламонакопичувачів в Україні завжди пов’язане з великим обсягом як складних інженерних завдань, так і рутиною організаційних питань. Останнім часом все частіше не вистачає ділянок землі для обладнання шламонакопичувачів. Земля таких потреб стає дефіцитом, а вимоги органів екологічного державного контролю – більш орієнтованими збереження природи. Основні проблеми, які допомагає вирішити комплексний підхід із застосуванням сучасних геосинтетичних технологій:

1) Мінімізація впливу на земельні ресурси, що задіяні при обладнанні шламонакопичувачів;

2) Гарантія екологічної безпеки як процесів будівництва, так і експлуатації шламонакопичувачів;

3) Зменшення капітальних витрат на будівництво шламонакопичувача.

Геосинтетичні технології на сьогодні представлені такими конструкціями:

1) Протифільтраційні екрани із застосуванням геосинтетичних бар’єрів – для попередження проникнення промислових шламів у ґрунти та воду;

2) Протиерозійні конструкції – для захисту укосів дамб шламонакопичувачів від руйнування атмосферними опадами та вітром;

3) Дренажні системи – задля забезпечення гідрологічного режиму фільтруючих дамб;

4) Армогрунтові конструкції укосів дамб шламонакопичувачів – для зменшення землевідведення під шламонакопичувачі та забезпечення їх стійкості.

Застосовуючи протифільтраційні екрани з геосинтетики при обладнанні шламонакопичувача промислового підприємства, зменшуються витрати глини близько 7000 м 3 на площі екрана 1 га, що дорівнює ємності 1200 шт. самоскидів. Для пристрою протифільтраційних екранів зазвичай застосовують геосинтетику у вигляді  геомембрани GEOSVIT®  з поліетилену високої щільності (HDPE) та  бентонітові мати GEOBENT®  на основі натрієвого бентоніту.

Застосовуючи фільтруючий геотекстиль для обладнання шламонакопичувачів, зменшуються витрати щебеневих матеріалів до 2 000 м³ на кожен кілометр дренажної системи. Як фільтр дренажної системи при багаторічному використанні відмінні показники (діаметр пір, водопроникність, швидкісний індекс, міцність, енергія абсорбції) продемонстрував термічно скріплений  геотекстиль TYPAR®SF . Завдяки технології армування укосів дамб  георешітками ARMATEX®, TENAX® , тіло дамб можна відсипати із щебеневого шлаку з кутом закладки 1:1,5 і менше за збереження проектних висотних позначок і, зменшуючи площу території, яку займає дамба на основі в межах землевідведення.  

Рекультивація шламонакопичувачів є обов’язковою для екологічно безпечного виведення його з експлуатації та передбачає два основні етапи:

а) технологічну рекультивацію (формування протифільтраційного екрану);

б) Цільову, як правило, біологічну рекультивацію (озеленення).

Під час виконання рекультивації головними завданнями є забезпечення стійкого зеленого покриву та запобігання розповсюдженню відходів у навколишнє середовище. Протиерозійний ефект на укосах досягається шляхом захисту ґрунтів  геоматами ENKAMAT® , 3D-Mat® тощо. Основні вимоги до геосинтетичних матеріалів декларуються в нормативних документах: ; ВБН В.2.3-218-544: 2008; СОУ 45.2-00018112-025:2007. Фахівці нашої компанії за останні роки набули великого досвіду щодо подібних об’єктів і можуть підібрати найбільш доцільні матеріали для влаштування того чи іншого шламосховища.