Технологія укладання георешітки Tenax LBO для посилення основи

Технологія вкладання геоґратки Tenax®LBO для посилення/армування основи

Технологія укладання георешітки Tenax LBO для посилення основи

Зберігання та транспортування рулонів.

Рулони матеріалу необхідно зберігати на сухій, чистій та рівній поверхні. Допустима кількість складування рулонів один на другий не повинна суперечити вимогам виробника і не перевищувати 7 рядів. Рулони двовісних геоґраток Tenax®LBO можуть зберігатися на відкритих майданчиках без додаткового накриття. Геоґратка не піддається агресивному впливу вологи, тому термін зберігання матеріалу в заводській упаковці необмежений. Зняття заводського пакування необхідно проводити безпосередньо перед вкладанням матеріалу в конструкцію. Матеріал потрібно берегти від вогню.

Підготовка основи перед вкладанням геоґратки.

Підготовка основи перед укладанням георешітки - фото 1Основа має бути підготовлена ​​перед початком вкладання полотен геоґратки Tenax®LBO, не містити брил і кам’яних матеріалів (розміром понад 70…120 мм), коріння дерев, будівельного сміття тощо, для запобігання пошкодження матеріалу під час його розкочування. Нерівності поверхні мають бути виправлені: опуклості зрізані, знижені ділянки засипані. Якщо умови дозволяють, доцільно виконати пробне розкочування полотен геоґратки для виявлення дефектів основи.

При необхідності вирівнювання основи слід застосовувати легку будівельну техніку (наприклад, легкі бульдозери) для того, щоб завдавати мінімальних порушень природної структури ґрунту основи. Для основ з малою несучою здатністю, таких як торф’яні болота, слід уникати зняття верхнього рослинного шару, використовуючи міцність його кореневих переплетень. В інших випадках, вся поверхнева рослинність має бути зрізана до рівня ґрунту. Загалом підготовка основи повинна відповідати параметрам стійкості геосинтетичного матеріалу до механічних пошкоджень.

Вкладання геоґратки.

Після підготовки основи розкочується полотно геоґратки відповідно до напряму відсипання зернистого шару або іншого вищерозташованого матеріалу. Для запобігання пошкоджень геоґратки, забороняється тягнути полотно матеріалу з основи до місця вкладання.

Двовісні жорсткі геоґратки мають однакові силові характеристики як по довжині так і по ширині рулону, тому для армування зернистих шарів дорожнього одягу або підвищення несучої здатності слабких основ полотна геоґратки можуть вкладатися як паралельно, так і перпендикулярно осі земляного полотна.

Поперечне та поздовжнє укладання геотішотки TenaxLBO - фото 1     Поперечне та поздовжнє укладання геотішотки TenaxLBO - фото 2

Поперечне та поздовжнє вкладання геотішотки TenaxLBO

Рулон геоґратки повинен бути вкладений і розкочений максимально рівно. Хвилі та складки необхідно розрівнювати легким підтягуванням країв.

Величина напусків матеріалу по ширині полотна геоґратки Tenax®LBO повинна становити не менше 0,20…0,30 м, а по довжині полотна не менше 0,50…0,70 м. На ділянках залягання торфу, або товщі слабкої основи, де очікується значна осідка конструкції з часом, величина перекриття по ширині полотна може бути збільшена до 0,70…1,0 м.

Окремі полотна геоґратки допускається не з’єднувати/зв’язувати механічно між собою для запобігання зміщення одного полотна щодо іншого в процесі засипки зернистим матеріалом, оскільки через значне зчеплення кам’яного матеріалу з полотном геоґратки на поверхні можуть виникати хвилі, які через з’єднання можуть передаватися на сусідні полотна геоґратки.

На горизонтальних кривих або місцях поворотів траси полотна повинні бути розрізані і покладені одне на одне в напрямку повороту на попереднє полотно шару.

Укладання окремих полотен на повороті - фото 1

Укладання окремих полотен на повороті

Зворотня засипка полотен геоґратки

Для запобігання пошкодження полотен геоґратки Tenax®LBO забороняється проїзд транспортних засобів та будівельної техніки безпосередньо по не засипаному матеріалу. Заїзд техніки дозволено, якщо товщина шару перекриття (матеріалу передбаченого проектною документацією) між колесом автомобіля і полотном геоґратки становить не менше 150…300 мм. Мінімальна величина шару перекриття повинна становити 200 мм (150 мм для основ з модулем пружності вище 30 МПа).

Розвантаження та розподіл матеріалу засипки по полотну георешітки - фото 1

Розвантаження та розподіл матеріалу засипки по полотну геоґратки

Ущільнення шару засипки - фото 1Ущільнення шару засипки.

Перший шар ґрунту перекриття ущільнюється самоскидами, які привозять ґрунт і бульдозерами, які його розрівнюють, а після цього, залежно від матеріалу засипки, гладковальцевим або пневмоколісним котком. Для запобігання пошкодження геогратки забороняється проїзд ущільнюючих машин і механізмів безпосередньо по полотну матеріалу.

Організація руху техніки.

Для запобігання зсуву паралельно вкладених полотен Tenax®LBO, на першому ґрунтовому (або зернистому) шарі геоґратки, розвороти техніки не допускаються. Розвороти техніки дозволені лише за межами площі покриття геоґратки. На дуже слабких ґрунтах, де геоґратка повинна забезпечувати ефект посилення, необхідно передбачити попередній натяг полотен. Для попереднього натягу можуть використовуватись проїзди автомобілів на пневмоході, наприклад, самоскиди.

Колія, яка формується під час будівництва, має бути заповнена відповідним матеріалом з якого сформовано шар перекриття. Забороняється вирівнювати колійність зрізанням нерівностей, оскільки це може зменшити проектну товщину шару перекриття над полотном геоґратки.

Засипання колії після ущільнення шару на слабкій основі - фото 1

Засипання колії після ущільнення шару на слабкій основі

Заїзд техніки дозволено, якщо товщина шару перекриття (матеріалу передбаченого проектною документацією) між колесом автомобіля і полотном геоґратки становить не менше 150…300 мм. Мінімальна величина шару перекриття повинна становити 200 мм (150 мм для основ з модулем пружності вище 30 МПа).

На дуже слабких основах відсику насипу з використанням армуючих та підсилюючих геоґраток Tenax®LBO можна виконувати у наступній послідовності.

Послідовність відсипання ґрунту поверх георешітки на слабкій основі (поперечний профіль) - фото 1

Послідовність відсипання ґрунту поверх геоґратки на слабкій основі (поперечний профіль)

1-Вкладання полотен геоґратки;
2-Відсипка під’їзних доріг чи торцевих елементів насипу;
3-Відсипка зовнішніх секцій насипу для анкерування геоґратки;
4-Відсипака центральної частини;
5-Відсипка укісних частин;
6-Відсипка верхньої частини насипу.

ТENAX LBO – двовісні (двонаправлені) жорсткі екструдовані геоґратки з поліпропілену (РР) виробництва компанії TENAX, Італія. Геоґратка розроблена для стабілізації і зміцнення ґрунтів, що мають невелику несучу здатність, а також для армування зернистих (щебеневих) шарів основи. Завдяки екструзійному методу виробництва та двовісному орієнтуванню геоґратка має значну жорсткість і міцність, як у поздовжньому так і в поперечному напрямках, а завдяки геометричним характеристикам ґратчастої структури забезпечується максимальне зчеплення зі стабілізованим ґрунтом або армованим зернистим матеріалом.
Задайте питання нашим експертам!