Технологія укладання георешітки Armatex M для посилення основи

Технологія вкладання геоґратки Armatex M для посилення/армування основи

Технология укладки георешетки Armatex M для усиления основания

Зберігання та транспортування рулонів. Рулони матеріалу необхідно зберігати на сухій, чистій та рівній поверхні. Допустима кількість складування рулонів один на другий не повинна суперечити вимогам виробника і не перевищувати 5 рядів. Для запобігання зламу жорсткої серцевини на яку намотана геоґратка (пластикова труба діаметром 110 мм) заборонено складувати рулони навхрест. Зняття заводського пакування необхідно проводити безпосередньо перед вкладанням матеріалу в конструкцію.

Підготовка основи перед вкладанням геоґратки.

Основа має бути підготовлена ​​перед початком вкладання полотен геоґратки Armatex®М, не містити брил і кам’яних матеріалів (розміром понад 70…120 мм), коріння дерев, будівельного сміття тощо, для запобігання пошкодження матеріалу під час його розкочування. Нерівності поверхні мають бути виправлені: опуклості зрізані, знижені ділянки засипані. Якщо умови дозволяють, доцільно виконати пробне розкочування полотен геоґратки для виявлення дефектів основи.

При необхідності вирівнювання основи слід застосовувати легку будівельну техніку (наприклад, легкі бульдозери) для того, щоб завдавати мінімальних ушкоджень природноій структурі ґрунту основи. Для основ з малою несучою здатністю, таких як торф’яні болота, слід уникати зняття верхнього рослинного шару, використовуючи міцність його кореневих переплетінь. В інших випадках, вся поверхнева рослинність має бути зрізана до рівня ґрунту. Загалом підготовка основи повинна відповідати параметрам стійкості геосинтетичного матеріалу до механічних пошкоджень.

Вкладання геоґратки.

Після підготовки основи полотно геоґратки розкочується відповідно до напряму відсипання зернистого шару або іншого вищерозташованого матеріалу. Для запобігання пошкоджень геоґратки, забороняється тягнути полотно матеріалу з основи до місця вкладання. Геоґратка Armatex®М для посилення слабких основ може вкладатися горизонтально як окремий прошарок або вкладатися в конструкції ґрунтових насипів у вигляді замкнених або напівзамкнених обойм.

Схема замкнутых и полузамкнутых обойм - фото 1

Схема замкнених і напівзамкнених обойм

Якщо геоґратка Armatex®М вкладається в якості окремого горизонтального армуючого шару, і  має однакові силові характеристики (міцність у поздовжньому та поперечному напрямках) як по довжині так і по ширині полотна, можливе вкладання окремих полотен як перпендикулярно так і паралельно осі земляного полотна.

 Направления раскатки равнопрочных георешеток - фото 1   Направления раскатки равнопрочных георешеток - фото 2

 Напрямки розкочування геоґраток

Рулон геоґратки повинен бути вкладений і розкочений максимально рівно. Хвилі та складки необхідно розрівнювати підтягуванням країв з їх подальшим кріпленням до основи за допомогою металевих нагелів з кроком 2,0…2,5 м.

Конструкция металлического нагеля - фото 1

Конструкція металевого нагелю

Величина напусків матеріалу по ширині полотна геоґратки Armatex®М повинна становити не менше 0,30…0,50 м, а по довжині полотна не менше 0,50…0,70 м. На ділянках залягання ґрунтів з дуже малою несучою здатністю, де можна очікувати надмірну осадку конструкції в часі, або при вкладанні полотен на дно водойм величина напусків повинна буде збільшена до 1,50…2,50 м.

На горизонтальних кривих або місцях поворотів траси полотна повинні бути розрізані і покладені одне на одне в напрямку повороту, на попереднє полотно шару. Місця з’єднання полотен повинні бути скріплені скобами або прикріплені нагелями з кроком приблизно 1,0-1,5 м.

Раскатка и соединение полотен георешетки ArmatexG - фото 1

Розкочування та з’єднання полотен геоґратки Armatex М

Укладка отдельных полотен на повороте - фото 1

Вкладання окремих полотен на повороті.

Контроль якості вкладання геоґратки.

Перш ніж робити зворотню засипку, геополотна повинні бути оглянуті інспектором на наявність ушкоджень (отворів, проривів тощо). Місця значних дефектів (розриви та надрізи, лінійні розміри яких перевищують 30 см) повинні бути відремонтовані новим полотном, покладеним поверх пошкодженої площі з необхідними напусками 0,15…0,2 м у кожну сторону від пошкодження. Якщо такий ремонт не вдається, то пошкоджене полотно необхідно замінити на нове.

Зворотня засипка полотен геоґратки

Для запобігання пошкодження полотен геоґратки Armatex®М забороняється проїзд транспортних засобів та будівельної техніки безпосередньо по не засипаному матеріалу. Заїзд техніки дозволено, якщо товщина шару засипки (матеріалу передбаченого проектною документацією) між колесом автомобіля і полотном геоґратки становить не менше 150…300 мм. Мінімальна величина шару повинна становити 200 мм (150 мм для основ з модулем пружності вище 30 МПа). Для основ з малою несучою здатністю для відсипки першого шару необхідно використовувати легкі машини та механізми. Розвантаження та подальше розподілення матеріалу полотен геоґратки виконується за схемою «від себе».

Разгрузка и распределение материала засыпки по полотну георешетки - фото 1

Розвантаження та розподіл матеріалу засипки по полотну геоґратки

Схема распределения материала засыпки по площади георешетки - фото 1

Схема розподілу матеріалу засипки за площею геоґратки

При влаштуванні армуючих прошарків з геоґратки Armatex® М у вигляді напівзамкнених або замкнених обойм, для запобігання висипання матеріалу засипки через ячейки геоґратки, необхідно передбачити вкладання в торцевій частині обойми геотекстилю.

Геотекстиль в торцевой части георешетки - фото 1

Геотекстиль в торцевій частині обойми з геоґратки

Для кращого ущільнення матеріалу засипки геоґратки в торцевих частинах можна використовувати тимчасову змінну опалубку. Також можна застосувати в торцевих частинах мішки, заповнені грунтом або використати в торцях засипку зернистим матеріалом.

Варианты устройства торцевых заворотов георешетки - фото 1

Варіанти влаштування торцевих заворотів геоґратки

При влаштуванні посилення основи шляхом вкладання геоґратки Armatex®G у вигляді замкненої обойми роботи виконують у наступному порядку. Спершу від рулону відмотують частину геоґратки довжиною приблизно 10 м, а потім розкочують рулон перпендикулярно до осі земляного полотна. Після цього виконують аналогічну операцію з іншим рулоном тільки з протилежного боку земляного полотна. Тобто, розкочування рулонів роблять у шаховому порядку то з одного, то з іншого боку земляного полотна. Така технологія після замикання обойми не дозволить створити ослаблених місць у вигляді одного поздовжнього напуску і обойми будуть розташовані так само в шаховому порядку то з одного боку, то з іншого боку земляного полотна.

Последовательность устройства замкнутой обоймы - фото 1

Послідовність влаштування замкненої обойми

Уплотнение слоя засыпки - фото 1Ущільнення шару засипки.

Перший шар ґрунту ущільнюється самоскидами, які привозять ґрунт, і бульдозерами, які його розрівнюють, а після цього, залежно від матеріалу, гладковальцевим або пневмоколісним котком. Для запобігання пошкодження геотекстилю забороняється проїзд ущільнюючих машин і механізмів безпосередньо по полотну матеріалу.

Організація руху техніки.

Для запобігання зсуву паралельно вкладених полотен Armatex® М, на першому ґрунтовому (або зернистому) шарі перекриття геоґратки, розвороти техніки не допускаються. Розвороти техніки дозволені лише за межами площі покриття геоґратки. На дуже слабких ґрунтах, де геоґратка повинна забезпечувати ефект посилення, необхідно передбачити попередній натяг полотен. Для попереднього натягу можуть використовуватись проїзди автомобілів на пневмоході, наприклад, самоскиди.

Колія, яка формується під час будівництва, має бути заповнена відповідним матеріалом з якого сформовано шар засипки. Забороняється вирівнювати колійність зрізанням нерівностей, оскільки це може зменшити проектну товщину шару перекриття над полотном геоґратки.

Засыпка колеи после уплотнения слоя на слабом основании - фото 1

Засипання колії після ущільнення шару на слабкій основі

Заїзд техніки дозволено, якщо товщина шару перекриття (матеріалу передбаченого проектною документацією) між колесом автомобіля і полотном геоґратки становить не менше 150…300 мм. Мінімальна величина шару перекриття повинна становити 200 мм (150 мм для основ з модулем пружності вище 30 МПа).

На дуже слабких основах відсику насипу з використанням армуючих та підсиляючих геоґраток Armatex®М можна виконувати у наступній послідовності.

Последовательность отсыпки грунта поверх георешетки на слабом основании (поперечный профиль) - фото 1

Послідовність відсипання ґрунту поверх геоґратки на слабкій основі (поперечний профіль)

1-Вкладання полотен геоґратки;
2-Відсипка під’їзних доріг чи торцевих елементів насипу;
3-Відсипка зовнішніх секцій насипу для анкерування геоґратки;
4-Відсипака центральної частини;
5-Відсипка укісних частин;
6-Відсипка верхньої частини насипу.

Armatex®M (Арматекс M) – гнучка ткана геоґратка, виготовлена ​​з високоміцних полівінілалкогольних (PVA) ниток з покриттям з полівінілхлориду (ПВХ). Найголовнішою перевагою цієї геоґратки є унікальна сировина, з якої вона виготовлена. Завдяки цьому матеріал набагато краще протистоїть агресивному середовищу (зокрема лужному) та має значно менше граничне видовження (6,5%) порівняно з поліестеровими геоґратками. Стійкість до лужних середовищ дозволяє використовувати геоґратку для армування шарів, укріплених цементом або як елемент анкерування між блоками, які з'єднуються цементно-піщаним розчином. Мінімальне видовження дозволяє використовувати геоґратку як армуючий елемент у конструкціях із точно регламентованим мінімальною осадкою, наприклад – злітно-посадкові смуги аеродромів або залізничні насипи.
Задайте питання нашим експертам!