Технологія укладання геотекстилю Kortex GT для посилення основи

Технологія вкладання геотекстилю Kortex GT для посилення основи

Технологія укладання геотекстилю Kortex GT для посилення основи

Зберігання та транспортування рулонів. Рулони матеріалу необхідно зберігати на сухій, чистій та рівній поверхні. Допустима кількість складування рулонів один на другий не повинна суперечити вимогам виробника і не перевищувати 5 рядів. Для запобігання зламу жорсткої серцевини на яку намотана геотекстиль (пластикова труба діаметром 110 мм) заборонено складувати рулони навхрест. Зняття заводського пакування необхідно проводити безпосередньо перед вкладанням матеріалу в конструкцію.

Підготовка основи перед вкладанням геотекстилю.

Основа має бути підготовлена ​​перед початком вкладання полотен геотекстилю Kortex GT, не містити брил і кам’яних матеріалів (розміром понад 70…120 мм), коріння дерев, будівельного сміття тощо, для запобігання пошкодження матеріалу під час його розкочування. Нерівності поверхні мають бути виправлені: опуклості зрізані, знижені ділянки засипані. Якщо умови дозволяють, доцільно виконати пробне розкочування полотен геотекстилю для виявлення дефектів основи.
Підготовка основи перед укладанням геотексилю - фото 1

При необхідності вирівнювання основи слід застосовувати легку будівельну техніку (наприклад, легкі бульдозери) для того, щоб завдавати мінімальних пошкоджень природної структури ґрунту основи. Для основ з малою несучою здатністю, таких як торф’яні болота, слід уникати зняття верхнього рослинного шару, використовуючи міцність його кореневих переплетень. В інших випадках, вся поверхнева рослинність має бути зрізана до рівня ґрунту. Загалом підготовка основи повинна відповідати параметрам стійкості геосинтетичного матеріалу до механічних пошкоджень.

Вкладання геотекстилю.

Після підготовки основи розкочується полотно геотекстилю Kortex GT відповідно до напряму відсипання зернистого шару перекриття або іншого вищерозташованого матеріалу. Для запобігання пошкоджень геотекстилю, забороняється тягнути полотно матеріалу з основи до місця вкладання.

Геотекстиль Kortex GT для посилення слабких основ може вкладатися горизонтально як окремий шар або вкладатися в конструкції ґрунтових насипів у вигляді замкнених або напівзамкнених обойм.

Схеми замкнутих і напівзамкнених обойм у тілі насипу - фото 1

Схеми замкнених і напівзамкнених обойм у тілі насипу

Варіанти посилення ґрунтового насипу без заміни та з частковою заміною слабкого ґрунту - фото 1   Варіанти посилення ґрунтового насипу без заміни та з частковою заміною слабкого ґрунту - фото 2

Варіанти посилення ґрунтового насипу без заміни та з частковою заміною слабкого ґрунту

Майже завжди полотна геотекстилю Kortex®GT вкладаються перпендикулярно осі земляного полотна або проїзної частини

Матеріал, залежно від марки, може мати різні силові характеристики в поздовжньому і поперечному напрямках, тому напрям вкладання геотекстилю повинен збігатися з напрямом його максимальних силових характеристик, а також напрямом максимального напруження в конструкції.

Рулон геотекстилю повинен бути вкладений і розкочений максимально рівно. Хвилі та складки необхідно розрівнювати легким підтягуванням країв з їх подальшим кріпленням до основи за допомогою металевих нагелів з кроком 2,0…2,5 м.

Конструкція металевого нагелю - фото 1

Конструкція металевого нагелю

Величина напусків матеріалу по ширині полотна геотекстилю Kortex®GT повинна становити щонайменше 0,30 м, а по довжині полотна щонайменше 0,80…1,0 м. При облаштуванні геосинтетичних обойм з тканого геотекстилю необхідно уникати стику полотен по довжині, тобто необхідно намагатися влаштовувати обойми з цілісного полотна. На ділянках залягання ґрунтів з дуже малою несучою здатністю, де можна очікувати надмірну осадку конструкції з часом, або при вкладанні полотен на дно водойм, величина напусків повинна бути збільшена до 1,0…1,5 м.

Зворотня засипка полотен геотекстилю

Для запобігання пошкоджень полотен геотекстилю Kortex®GT забороняється проїзд транспортних засобів та будівельної техніки безпосередньо по не засипаному матеріалу.

Заїзд техніки дозволено, якщо товщина шару перекриття (матеріалу передбаченого проектною документацією) між колесом автомобіля і полотном геотекстилю становить не менше 150…300 мм. Мінімальна величина шару перекриття повинна становити 200 мм (150 мм для основ з модулем пружності вище 30 МПа). Для основ з малою несучою здатністю для відсипки першого шару необхідно використовувати легкі машини та механізми.

Розвантаження та подальше розподілення матеріалу перекриття полотен геотекстилю виконується за схемою «від себе».

Розвантаження та розподіл матріалу засипки - фото 1

Розвантаження та розподіл матріалу засипки

Розподіл матеріалу засипки за площею геотекстилю - фото 1

Розподіл матеріалу засипки за площею геотекстилю

В якості матеріалу засипки геосинтетичної обойми необхідно віддавати перевагу дренуючим матеріалам і грунтам (пісок, піщано-гравійна суміш, супіски). Крупнозернисті матеріали, такі як однофракційний щебінь, як матеріал засипки геотекстилю Kortex®GT бажано не використовувати, оскільки це може призвести до пошкодження плотна в процесі розподілу та подальшого ущільнення щебеневого шару.

Заборонено використовувати для однієї обойми різні види матеріалів засипки або різні ґрунти, оскільки це може призвести до неоднорідної роботи посилюючої обойми за площиною конструкції.

Для кращого ущільнення матеріалу засипки геотекстилю в торцевих частинах можна використовувати тимчасову змінну опалубку. Також можна застосувати в торцевих частинах мішки, заповнені грунтом або використати в торцях засипку зернистим матеріалом

Варіанти пристрою торцевих заворотів обіймів з KortexGT - фото 1

Варіанти влаштування торцевих заворотів обойм з KortexGT

При влаштуванні посилення основи шляхом вкладання геотекстилю Kortex GT у вигляді замкненої обойми роботи виконують у наступному порядку.

Спершу від рулону відмотують частину геотекстиля довжиною приблизно 10 м, а потім розкочують рулон перпендикулярно до осі земляного полотна. Після цього виконують аналогічну операцію з іншим рулоном тільки з протилежного боку земляного полотна. Тобто, розкочування рулонів роблять у шаховому порядку то з одного, то з іншого боку земляного полотна. Така технологія після замикання обойми не дозволить створити ослаблених місць у вигляді одного поздовжнього напуску і обойми будуть розташовані так само в шаховому порядку то з одного боку, то з іншого боку земляного полотна.

При вкладанні в конструкцію насипу кількох замкнених обойм необхідно передбачити влаштування між ними шару ґрунту насипу товщиною не менше 0,3 м, або комбінувати замкнені та напівзамкнені обойми для запобігання прямого контакту на великій площі двох шарів тканого геотекстилю Kortex®GT між собою. При прямому контакті між собою двох полотен геотекстилю можливе ковзання однієї обойми відносно іншої, що вплине на надійність та стійкість конструкції земляного насипу.

Технологія влаштування замкнутої обойми - фото 1

Технологія влаштування замкненої обойми

Ущільнення шару засипки - фото 1Ущільнення шару засипки

Перший шар ґрунту ущільнюється самоскидами, які привозять ґрунт і бульдозерами, які його розрівнюють, а після цього, залежно від матеріалу перекриття гладковальцевим або пневмоколісним котком. Для запобігання пошкодження геотекстилю забороняється проїзд ущільнюючих машин і механізмів безпосередньо по полотну матеріалу.

Організація руху техніки. Для запобігання зсуву паралельно вкладених полотен Kortex GT, на першому ґрунтовому (або зернистому) шарі геотекстилю, розвороти техніки не допускаються. Розвороти техніки дозволені лише за межами площі покриття геотекстилю. На дуже слабких ґрунтах, де геотекстиль повинен забезпечувати ефект посилення, необхідно передбачити попередній натяг полотен. Для попереднього натягу можуть використовуватись проїзди автомобілів на пневмоході, наприклад, самоскиди.

Колія, яка формується під час будівництва, має бути заповнена відповідним матеріалом з якого сформовано шар перекриття. Забороняється вирівнювати колійність зрізанням нерівностей, оскільки це може зменшити проектну товщину шару засипки над полотном геотекстилю.

Засипання колії після ущільнення шару на слабкій основі - фото 1

Засипання колії після ущільнення шару на слабкій основі

Заїзд техніки дозволено, якщо товщина шару перекриття (матеріалу передбаченого проектною документацією) між колесом автомобіля і полотном геотекстилю становить не менше 150…300 мм. Мінімальна величина шару перекриття повинна становити 200 мм (150 мм для основ з модулем пружності вище 30 МПа).

На дуже слабких основах відсику насипу з використанням армуючих та підсилюючих геотекстилів Kortex GT можна виконувати у наступній послідовності.

Послідовність відсипання ґрунту поверх геотекстилю на слабкій основі (поперечний профіль) - фото 1

Послідовність відсипання ґрунту поверх геотекстилю на слабкій основі (поперечний профіль)

1-Вкладання полотен геотекстилю;
2-Відсипка під’їзних доріг чи торцевих елементів насипу;
3-Відсипка зовнішніх секцій насипу і влаштування анкерних заворотів;
4-Відсипака центральної частини;
5-Відсипка укісних частин;
6-Відсипка верхньої частини насипу.

Kortex®GT – ткане геотекстильне полотно, виготовлене з високоміцного поліефіру (поліестеру PET), виробництва компанії Bonar (Словаччина). Тканий геотекстиль Kortex®GT виконує основну функцію – посилення слабких основ (армування), і як додаткові функції служити як фільтр. Ткані геотекстилі Kortex®GT за рахунок первинної сировини поліестера мають високу міцність на розтяг та оптимальне видовження.