Технологія укладання геотекстилю Kortex GT для посилення основи

Технологія укладання геотекстилю Kortex GT для посилення основи

Технологія укладання геотекстилю Kortex GT для посилення основи

Зберігання та транспортування рулонів.   Рулони матеріалу необхідно зберігати на сухій, чистій та рівній поверхні. Допустима кількість складування рулонів віч-на-віч не повинна суперечити вимогам виробника і не перевищувати 5 рядів. Для запобігання зламу жорсткої серцевини на яку намотаний геотекстиль (пластикова труба діаметром 110мм) заборонено складувати рулони навхрест. Зняття заводського пакування необхідно проводити безпосередньо перед укладанням матеріалу в конструкцію.

Підготовка основи перед укладанням геотексилю.

Основа має бути підготовлена ​​перед початком укладання полотен  геотекстилю  Kortex ® GT , не містити брил і кам’яних матеріалів (розміром більше 70…120мм), коріння дерев, будівельного сміття тощо. для запобігання пошкодженню матеріалу під час його розкочування. Нерівності поверхні мають бути виправлені: опуклості зрізані, знижені ділянки засипані. Якщо умови дозволяю  Підготовка основи перед укладанням геотексилю - фото 1доцільно виконати пробне розкочування полотен геотекстилю для виявлення дефектів основи.

При необхідності вирівнювання основи слід застосовувати легку будівельну техніку (наприклад, легкі бульдозери) для того, щоб завдавати мінімальних порушень природної структури ґрунту основи. Для основ з малою несучою здатністю, таких як торф’яні болота, слід уникати зняття верхнього рослинного шару, використовуючи міцність його кореневих переплетень. Тим не менш, вся поверхнева рослинність має бути зрізана до рівня ґрунту. Загалом підготовка основи повинна відповідати параметрам стійкості геосинтетичного матеріалу до механічних пошкоджень.

Укладка геотекстиля.

Після підготовки основи розкочується полотно геотекстилю  Kortex ® GT  відповідно до напряму відсипання зернистого шару перекриття або іншого матеріалу. Для запобігання пошкодженню геотекстилю, забороняється тягнути полотно матеріалу з основи до місця укладання.

Геотекстиль  Kortex ® GT  для посилення слабких основ може укладатися горизонтально як окремий прошарок або укладатися в конструкції ґрунтових насипів у вигляді замкнутих або напівзамкнених обойм.

Схеми замкнутих і напівзамкнених обойм у тілі насипу - фото 1

Схеми замкнутих і напівзамкнених обойм у тілі насипу

Варіанти посилення ґрунтового насипу без заміни та з частковою заміною слабкого ґрунту - фото 1   Варіанти посилення ґрунтового насипу без заміни та з частковою заміною слабкого ґрунту - фото 2

Варіанти посилення ґрунтового насипу без заміни та з частковою заміною слабкого ґрунту

Майже завжди полотна геотекстилю  Kortex ® GT  укладається перпендикулярно осі земляного полотна або проїжджої частини.

Матеріал, залежно від марки, може мати різні силові характеристики в поздовжньому і поперечному напрямках, тому напрям укладання геотекстилю повинен збігатися з напрямом його максимальних силових характеристик, а також напрямом максимальної напруги в конструкції.

Рулон георешітки повинен бути укладений і розкачаний максимально рівно. Хвилі та складки необхідно розрівнювати підтягуванням країв з їх подальшим кріпленням до основи за допомогою металевих нагелів з кроком 2,0…2,5м.

Конструкція металевого нагелю - фото 1

Конструкція металевого нагелю

Величина нахлестов матеріалів по ширині полотна геотекстилю  Kortex ® GT  повинна становити не менше 0,30 м, а до доїни полотна не менше 0,80 … 1,0м. При облаштуванні геосинтетичних обойм з тканинного геотекстилю необхідно уникати стикування полотен по довжині, тобто необхідно намагатися влаштовувати обойми з цілісного полотна. На ділянках залягання ґрунтів з дуже малою несучою здатністю, де можна очікувати надмірне осадження конструкції в часі, або при укладанні полотен на дно водойм величина нахлестов повинна буде збільшена до 1,0…1,5м.

Обратная засипка полотен геотекстиля

Для запобігання пошкодженню полотен геотекстилю  Kortex ® GT  забороняється проїзд транспортних засобів та будівельної техніки безпосередньо по не перекритому матеріалу.

Заїзд техніки дозволено, якщо товщина шару перекриття (матеріалу передбаченого проектною документацією) між колесом автомобіля та полотном георешітки становить не менше 150…300мм. Мінімальна величина шару перекриття повинна становити 200мм (150мм для основ з модулем пружності вище 30 МПа). Для основ з малою несучою здатністю для відсипання першого шару перекриття необхідно використовувати легкі машини та механізми.

Розвантаження та подальше розподілення матеріалу перекриття полотен георешітки виконується за схемою «від себе» тобто методом насувки.

Розвантаження та розподіл матріалу засипки - фото 1

Розвантаження та розподіл матріалу засипки

Розподіл матеріалу засипки за площею геотекстилю - фото 1

Розподіл матеріалу засипки за площею геотекстилю

Як матеріал засипки геосинтетичної обойми необхідно віддавати перевагу дренуючим матеріалам і грунтам (пісок, піщано-гравійна суміш, супісь). Крупнозернисті матеріали, такі як однофракційний щебінь, як матеріал перекриття геотекстилю  Kortex ® GT  бажано не використовувати, оскільки це може призвести до пошкодження геосинтетика в процесі розподілу та подальшого ущільнення щебеневого шару.          

Заборонено використовувати для однієї обойми різні види матеріалів засипки або різні різновиди ґрунтів, оскільки це може призвести до неоднорідності в роботі посилюючої обойми за площею конструкції.

Для кращого ущільнення матеріалу засипки геотекстилю в торцевих частинах, можливе використання тимчасової опалубки знімної або укладання в торцевих частинах мішків заповнених грунтом або використання в торцях засипку зернистим матеріалом.

Варіанти пристрою торцевих заворотів обіймів з KortexGT - фото 1

Варіанти пристрою торцевих заворотів обойм із KortexGT

При влаштуванні посилення основи шляхом укладання геотекстилю  Kortex GT у  вигляді замкнутої обойми роботи виконують у наступному порядку.

Спершу від рулону відмотують частину геотекстилю довжиною приблизно 10м, а потім вже розкочують рулон перпендикулярно до осі земляного полотна. Після цього виконують аналогічну операцію з іншим рулоном тільки протилежного боку земляного полотна. Тобто розкочування рулонів роблять у шаховому порядку то з одного, то з іншого боку земляного полотна. Така технологія після замикання обойми не дозволить створити ослаблене місце у вигляді одного поздовжнього нахлеста, а вони будуть розташовуватися так само в шаховому порядку то з одного боку іншого земляного полотна.

При укладанні в конструкцію насипу кількох замкнутих обойм необхідно передбачити між ними пересипання грунтом насипу товщиною не менше 0,3 м, або комбінувати замкнуті та напівзамкнуті обойми для запобігання прямому контакту на великій площі двох шарів тканинного геотекстилю  Kortex GT між  собою. При прямому контакті між собою двох полотен геотекстилю можливе ковзання однієї обойми щодо другої, що вплине на надійність та стійкість конструкції земляного насипу.

Технологія влаштування замкнутої обойми - фото 1

Технологія влаштування замкнутої обойми

Ущільнення шару засипки - фото 1Ущільнення шару засипки.

Перший шар ґрунту перекриття ущільнюється самоскидами, які привозять ґрунт і бульдозерами, які його розрівнюють, а після цього, залежно від матеріалу перекриття гладковальцевим або пневмоколісним котком. Для запобігання пошкодженню геотекстилю забороняється проїзд ущільнюючих машин і механізмів безпосередньо по полотну матеріалу.

Організація руху техніки. Для запобігання зсуву паралельно укладених полотен  Kortex ® GT на першому ґрунтовому або зернистому шарі перекриття георешітки, розвороти техніки не допускаються. Розвороти техніки дозволені лише за межами площі покритою георешіткою. На дуже слабких ґрунтах, де георешітка повинна забезпечувати ефект посилення, необхідно передбачити попередній натяг полотен. Для попереднього натягу можуть використовуватись проїзди автомобілів на пневмоході, наприклад, самоскиди.

Колію, яка формується під час будівництва, має бути заповнена відповідним матеріалом з якого сформовано шар перекриття. Забороняється вирівнювати колійність зрізанням нерівностей, оскільки це може зменшити проектну товщину шару перекриття над полотном георешітки.

Засипання колії після ущільнення шару на слабкій основі - фото 1

Засипання колії після ущільнення шару на слабкій основі

Заїзд техніки дозволено, якщо товщина шару перекриття (матеріалу передбаченого проектною документацією) між колесом автомобіля та полотном георешітки становить не менше 150…300мм. Мінімальна величина шару перекриття повинна становити 200мм (150мм для основ із модулем пружності вище 30 МПа).

На дуже слабких підставах відсипання насипу з використанням армуючих та підсилюючих обойм з геотекстилю  Kortex ® GT  можна виконувати у наступній послідовності.

Послідовність відсипання ґрунту поверх геотекстилю на слабкій основі (поперечний профіль) - фото 1

Послідовність відсипання ґрунту поверх геотекстилю на слабкій основі (поперечний профіль)

1-Укладання полотен геотекстилю; 2-Отсипка під’їзних доріг чи торцевих елементів насипу; 3-Відсипання зовнішніх секцій насипу та влаштування анкерних заворотів; 4-Відсипання центральної частини; 5-Відсипання укосних частин; 6-Відсипання верхньої частини насипу.

Kortex®GT – ткане геотекстильне полотно, виготовлене з високоміцного поліефіру (поліестеру PET), виробництва компанії Bonar (Словаччина). Тканинний геотекстиль Kortex®GT виконує основну функцію – посилення слабких підстав (армування), і як додаткові функції може виконувати - поділ різнофракційних матеріалів та служити як фільтр. Тканини геотекстилі Kortex®GT за рахунок первинної сировини поліестера мають високу міцність на розтягування та оптимальне подовження.