Технологія укладання георешітки Armatex G для армування укосів

Технологія вкладання геоґратки Armatex G для армування укосів

Технологія укладання георешітки Armatex G для армування укосів

Зберігання та транспортування рулонів:

 Рулони матеріалу необхідно зберігати на сухій, чистій та рівній поверхні. Допустима кількість складання рулонів один на інший не повинна суперечити вимогам виробника і не перевищувати 5 рядів.

Для запобігання зламу жорсткої серцевини на яку намотана геоґратка (пластикова труба діаметром 110 мм) заборонено складувати рулони навхрест. Зняття заводського пакування необхідно проводити безпосередньо перед вкладанням матеріалу в конструкцію.

Підготовка основи перед вкладанням геоґратки.

Підготовка основи перед укладанням георешітки Armatex G - фото 1

Основа має бути підготовлена ​​перед початком вкладання полотен геоґратки Armatex®G, не містити брил і кам’яних матеріалів (розміром понад 70…120 мм), коріння дерев, будівельного сміття тощо, для запобігання пошкодження матеріалу під час його розкочування. Нерівності поверхні мають бути виправлені: опуклості зрізані, знижені ділянки засипані. Якщо умови дозволяють, доцільно виконати пробне розкочування полотен геоґратки для виявлення дефектів основи.

Якщо планується виконувати армування або влаштовувати армогрунтову конструкцію при розширенні насипу автомобільної дороги, то необхідно в існуючому укосі, з боку якого виконуватиметься розширення, нарізати уступи (сходинки) для кращого ущільнення ґрунту на контакті старого та нового насипу.

Вкладання геоґратки Armatex®G

До початку виконання робіт має бути розроблений детальний план вкладання полотен геоґратки.

Вкладати полотна можна двома способами:

 • – у поперечному напрямку – від укосу до центру,
 • – у поздовжньому напрямку – паралельно укосу.

Поперечна та поздовжня схеми укладання полотен георешітки - фото 1         Поперечна та поздовжня схеми укладання полотен георешітки - фото 2

Поперечна та поздовжня схеми вкладання полотен геоґратки

У більшості випадків геоґратку Armatex®G при армуванні укосів вкладають у поперечному напрямку, тобто перпендикулярно до осі земляного полотна.

Напрямок вкладання геоґратки повинен збігатися з напрямом максимальної міцності геоґратки та напрямом виникнення максимальної розтягуючого напруження в конструкції.

Якщо ширина полотна геоґратки (5,2 м) достатня (рівна або є більшою розрахункової довжини закладання полотен у тілі укосу), то допускається поздовжнє вкладання полотен геоґратки. В такому випадку розрахункова міцність геоґратки визначається поперечним напрямком (MD, міцність у поперечному напрямку) .

Стандартна ширина полотна геоґратки Armatex®G становить 5,2 м, а довжина полотна у рулоні 100 м.п. При поперечному вкладанні геоґратки розрахункова міцність визначається поздовжнім напрямом (MD, міцність у поздовжньому напрямку). Якщо геоґратка має однакову міцність, як у поздовжньому, так і поперечному напрямках і ширина полотна відповідає розрахунковій величині закладення армуючих полотен у тіло укосу, то напрям вкладання такої геоґратки не має значення.

Армована частина укосу або армогрунтова підпірна стінка може складатися з таких елементів як: полотна первинного армування, полотна вторинного армування, протиерозійний захист, дренаж (застінний дренаж).

Елементи армованого укосу - фото 1

Елементи армованого укосу

Первинне армування відповідає за загальну стійкість укосу чи армогрунтової підпірної стінки, вторинне армування відповідає за стійкість укосної частини у процесі ущільнення.

При вкладанні полотен первинного армування на укосах із крутизною більше/пологіше за 1:1 (450) завороти полотен геоґратки в тіло укосу можна не виконувати, крім випадків коли як грунт насипу використовують незв’язний дрібнозернистий матеріал, наприклад, річковий пісок. При більш крутих укосах необхідно виконувати завороти полотен у торцевій частині укосу.

Схема укладання георешітки без заворотів і із заворотами в торцевій частині укосу - фото 1    Схема укладання георешітки без заворотів і із заворотами в торцевій частині укосу - фото 2

Схема вкладання геоґратки без заворотів і із заворотами в торцевій частині укосу

Після підготовки основи розкочується полотно геоґратки Armatex®G відповідно до напряму відсипання зернистого шару перекриття або іншого матеріалу. Для запобігання пошкодження геоґратки, забороняється тягнути полотно матеріалу з основи до місця вкладання.

Рулон геоґратки повинен бути вкладений і розкочений максимально рівно. Хвилі та складки необхідно розрівнювати легким підтягуванням країв з їх подальшим кріпленням до основи за допомогою металевих нагелів з кроком 2,0…2,5 м.

Конструкція металевого нагелю - фото 1

Конструкція металевого нагелю

Величина напусків матеріалів по ширині полотна геоґратки Armatex®G повинна становити не менше 0,30…0,50 м, а по довжині полотна не менше 0,50…0,70 м. На горизонтальних кривих або в місцях поворотів траси полотна повинні бути розрізані і покладені одне на одне у напрямку повороту на попереднє полотно шару. Місця з’єднання полотен повинні бути скріплені скобами або пришпилені нагелями з кроком приблизно 1,5-2,0 м.

Укладання окремих полотен на повороті - фото 1

Вкладання окремих полотен на повороті

Для формування торцевої частини армованого укосу можна використовувати тимчасову опалубку (наприклад, з дерева або металу), а також можна використовувати постійну опалубку з металевих зварних сіток.

 Елементи знімної опалубки - фото 1   Елементи знімної опалубки - фото 2  Елементи знімної опалубки - фото 3  Елементи знімної опалубки - фото 4

Елементи знімної опалубки

При використанні опалубки, що знімається, торцеві металеві упори влаштовують з кроком 2,0 м. Дерев’яні щити опалубки повинні мати висоту відповідно до розрахункової висоти шару грунту над геоґраткою. Найчастіше ця висота становить 0,4…0,6 м.

При використанні знімної опалубки необхідно мати її у двох комплектах, яких буде достатньо для однієї захватки. Один комплект для першого армованого шару, а другий для наступного. Тобто спочатку влаштовується з опалубкою перший шар, на поверхню якого після формування та ущільнення ґрунту вкладається новий комплект опалубки та влаштовують наступний армований шар. Після закінчення робіт із формування другого шару переходять до пристрою третього, для чого знімають опалубку з першого шару. У такій послідовності виконують роботи з влаштування всіх наступних шарів армогрунтової конструкції.

Опалубка з використанням металевих зварних сіток є незнімною та залишається в конструкції на весь термін експлуатації.

Похила металева опалубка - фото 1    Вертикальна металева опалубка - фото 1

Похила металева опалубка

Елементи похилої та вертикальної металевої опалубки - фото 1   Елементи похилої та вертикальної металевої опалубки - фото 2

Елементи похилої та вертикальної металевої опалубки

Для металевої опалубки може використовуватися зварна сітка з арматури діаметром 4-8 мм, з розміром комірок 10х10 см або 15х15 см.

Крок металевих стяжок залежить від діаметру арматури, з якої зроблена опалубка. Чим більший діаметр тим більший крок влаштування розтяжок, який у більшості випадків знаходиться в межах 1,0…1,5 м.

Для запобігання висипання ґрунту, через отвори сітки, в торцевих частинах необхідно передбачити вкладання прошарку з нетканого геотекстилю, протиерозійного мату або мішків заповнених рослинним ґрунтом.

Геотекстиль або мішки з ґрунтом у торцевій частині заворотів - фото 1  Геотекстиль або мішки з ґрунтом у торцевій частині заворотів - фото 2

Геотекстиль або мішки з ґрунтом у торцевій частині заворотів

Зворотня засипка полотен геоґратки.

Для запобігання пошкодженню геоґратки заборонено заїзд транспортних засобів та будівельної техніки безпосередньо на незахищене (не перекрите матеріалом засипки) полотно.

Заїзд техніки дозволено, якщо товщина шару перекриття (матеріалу передбаченого проектною документацією) між колесом автомобіля і полотном геоґратки становить не менше 150…300 мм. Мінімальна величина шару перекриття повинна становити 200 мм (150 мм для основ з модулем пружності вище 30 МПа).

Розвантаження та подальше відсипання матеріалу засипки виконується за схемою «від себе», так званим насуванням за допомогою навантажувачів або екскаватора.

У загальному вигляді послідовність виконання робіт з влаштування армогрунтової конструкції складається з наступних операцій:

Зворотне засипання полотен георешітки - фото 1Зворотне засипання полотен георешітки - фото 2
 • – планування та ущільнення основи;
 • – розбивка території;
 • – вкладання першого ряду опалубки;
 • – вкладання та закріплення нагелями полотен геоґратки;
 Зворотне засипання полотен георешітки - фото 3 Зворотне засипання полотен георешітки - фото 4
 • – вкладання геотектилю в торцевих частинах та встановлення розтяжок;
 • – розподіл ґрунту засипки;
 • – ущільнення ґрунту засипки катками;
 • – ущільнення торцевих частин ручними вібротрамбовками;
 Зворотне засипання полотен георешітки - фото 5 Зворотне засипання полотен георешітки - фото 6
 •  – влаштування торцевого завороту з залишків геоґратки;
 • – контроль якості вкладання;
 • – влаштування наступного шару армогрунтової конструкції.

Зворотня засипка полотен геоґратки

Ущільнення шару засипки - фото 1

Залежно від матеріалу засипки/перекриття полотна геоґратки, ущільнення виконують за допомогою пневмоколісних або гладковальцевих котків.

Ущільнення необхідно виконувати за оптимальної вологості грунтів. Проїзд ущільнюючих машин або механізмів по неприкритому полотну геоґратки заборонено через можливість її пошкодження. Ущільнення ґрунту в торцях конструкції на ширину 1 м від краю необхідно виконувати лише за допомогою ручних віброплит або трамбування. Проїзд котків на відстань менше 1 м від краю конструкції заборонений за вимогами безпеки виконання робіт, а також проїзд по краю середнього або важкого котку може спричинити деформацію опалубки.

Організація руху техніки.

Для запобігання зсуву паралельно покладених полотен Armatex®G, на першому ґрунтовому або зернистому шарі перекриття геоґратки, розвороти техніки не допускаються. Розвороти техніки дозволені лише за межами площі геоґратки.

Колія, яка формується під час будівництва, має бути заповнена відповідним матеріалом з якого сформовано шар перекриття. Забороняється вирівнювати колійність зрізанням нерівностей, оскільки це може зменшити проектну товщину шару перекриття над полотном геоґратки.

Armatex®G (Арматекс Ж) – гнучка ткана геоґратка, виготовлена ​​з високоміцних поліефірних (поліестерових PET) ниток з покриттям з полівінілхлориду (ПВХ). Геоґратки Armatex®G відносяться до геосинтетичних матеріалів, які виконують армуючу (зміцнюючу) функцію. Вони сформовані системою взаємно перпендикулярних поздовжніх і поперечних полімерних елементів таким чином, щоби ячейки залишалися розміром від 15 до 35 мм. Це дозволяє проникати часткам незв'язного ґрунту або кам'яного матеріалу через отвори решітки з наступним заклинюванням. Для армуючого ефекту дуже важливо, щоб частинки матеріалу, що лежить вище, заклинювалися в ячейких решітки.
Задайте питання нашим експертам!