Технологія укладання георешітки Armatex M для посилення основи

Технологія вкладання геоґратки Armatex G для посилення/армування основи

Технологія укладання георешітки Armatex G для посилення основи

Зберігання та транспортування рулонів.Рулони матеріалу необхідно зберігати на сухій, чистій та рівній поверхні. Допустима кількість складання рулонів один на другий не повинна суперечити вимогам виробника і не перевищувати 5 рядів. Для запобігання зламу жорсткої серцевини, на яку намотана геоґратка (пластикова труба діаметром 110 мм), заборонено складувати рулони навхрест. Зняття заводського пакування необхідно проводити безпосередньо перед вкладанням матеріалу в конструкцію.

Підготовка основи перед вкладанням геоґратки.

Основа має бути підготовлена ​​перед початком вкладання полотен геоґратки Armatex®G, не містити брил і кам’яних матеріалів (розміром понад 70…120 мм), коріння дерев, будівельного сміття тощо, для запобігання пошкодження матеріалу під час його розкочування. Нерівності поверхні мають бути виправлені: опуклості зрізані, знижені ділянки засипані. Якщо умови дозволяють, доцільно виконати пробне розкочування полотен геоґратки для виявлення дефектів основи.

При необхідності вирівнювання основи слід застосовувати легку будівельну техніку (наприклад, легкі бульдозери) для того, щоб завдавати мінімальних порушень природної структури ґрунту основи. Для основ з малою несучою здатністю, таких як торф’яні болота, слід уникати зняття верхнього рослинного шару, використовуючи міцність його кореневих переплетінь. В інших випадках, вся поверхнева рослинність має бути зрізана до рівня ґрунту. Загалом підготовка основи повинна відповідати параметрам стійкості геосинтетичного матеріалу до механічних пошкоджень.

Вкладання геоґратки.

Після підготовки основи полотно геоґратки розкочується відповідно до напряму відсипання зернистого шару або іншого вищерозташованого матеріалу. Для запобігання пошкоджень геоґратки, забороняється тягнути полотно матеріалу з основи до місця вкладання. Геоґратка Armatex®G для посилення слабких основ може вкладатися горизонтально як окремий шар або вкладатися в конструкції ґрунтових насипів у вигляді замкнених або напівзамкнених обойм.

Схема замкнутих та напівзамкнених обойм - фото 1

Схема замкнених і напівзамкнених обойм

Якщо геоґратка Armatex®G вкладається в якості окремого горизонтального армуючого прошарку і має однакові силові характеристики (міцність у поздовжньому та поперечному напрямках) як по довжині так і по ширині полотна, можливе вкладання окремих полотен як перпендикулярно, так і паралельно осі земляного полотна.

Напрямки розкочування рівноміцних георешіток - фото 1   Напрямки розкочування рівноміцних георешіток - фото 2

 Напрямки розкочування геоґраток

Рулон геоґратки повинен бути вкладений і розкочений максимально рівно. Хвилі та складки необхідно розрівнювати лгким підтягуванням країв з їх подальшим кріпленням до основи за допомогою металевих нагелів з кроком 2,0…2,5 м.

Конструкція металевого нагелю - фото 1

Конструкція металевого нагелю

Величина напусків матеріалів по ширині полотна геоґратки Armatex®G повинна становити не менше 0,30…0,50 м, а по довжині полотна не менше 0,50…0,70 м. На ділянках залягання ґрунтів з дуже малою несучою здатністю, де можна очікувати надмірну осадку конструкції з часом, або при вкладанні полотен на дно водойм, величина напусків повинна буде збільшена до 1,50…2,50 м.

На горизонтальних кривих або місцях поворотів траси полотна повинні бути розрізані і покладені одне на одне в напрямку повороту на попереднє полотно шару. Місця з’єднання полотен повинні бути скріплені скобами або прикріплені нагелями з кроком приблизно 1,0-1,5 м.

Розкочування та з'єднання полотен георешітки ArmatexG - фото 1

Розкочування та з’єднання полотен геоґратки ArmatexG

Укладка отдельных полотен на повороте - фото 1

Вкладання окремих полотен на повороті

Контроль якості вкладання геоґратки

Перш ніж робити зворотню засипку, геополотна повинні бути оглянуті інспектором на наявність ушкоджень (отворів, проривів тощо). Місця значних дефектів (розриви та надрізи, лінійні розміри яких перевищують 30 см) повинні бути відремонтовані новим полотном, покладеним поверх пошкодженої площі з необхідними напусками 0,15…0,2 м у кожну сторону від пошкодження. Якщо такий ремонт не вдається, то пошкоджене полотно необхідно замінити на нове.

Зворотня засипка полотен геоґратки

Для запобігання пошкодження полотен геоґратки Armatex®G забороняється проїзд транспортних засобів та будівельної техніки безпосередньо по неперекритому матеріалу. Заїзд техніки дозволено, якщо товщина шару засипки (матеріалу передбаченого проектною документацією) між колесом автомобіля і полотном геоґратки становить не менше 150…300 мм. Мінімальна величина шару повинна становити 200 мм (150 мм для основ з модулем пружності вище 30 МПа).Для основ з малою несучою здатністю для відсипки першого шару необхідно використовувати легкі машини та механізми. Розвантаження та подальше розподілення матеріалу перекриття полотен геоґратки виконується за схемою «від себе».

Розвантаження та розподіл матеріалу засипки по полотну георешітки - фото 1

Розвантаження та розподіл матеріалу засипки по полотну геоґратки

Схема розподілу матеріалу засипки площею георешітки - фото 1

Схема розподілу матеріалу засипки по площі геоґратки

При влаштуванні армуючих прошарків з геоґратки Armatex®G у вигляді напівзамкнених або замкнених обойм, для запобігання висипання матеріалу засипки через ячейки геоґратки, в торцевих частинах необхідно передбачити вкладання геотекстилю.

Геотекстиль у торцевій частині георешітки - фото 1

Геотекстиль в торцевій частині геоґратки

Для кращого ущільнення матеріалу засипки геоґратки в торцевих частинах можна використовувати тимчасову змінну опалубку. Також можна застосувати в торцевих частинах мішки, заповнені грунтом або використати в торцях засипку зернистим матеріалом.

Варіанти влаштування торцевих заворотів георешітки - фото 1

Варіанти влаштування торцевих заворотів геоґратки

При влаштуванні посилення основи шляхом вкладання геоґратки Armatex®G у вигляді замкненої обойми роботи виконують у наступному порядку. Спершу від рулону відмотують частину геоґратки довжиною приблизно 10 м, а потім розкочують рулон перпендикулярно до осі земляного полотна. Після цього виконують аналогічну операцію з іншим рулоном тільки з протилежного боку земляного полотна. Тобто, розкочування рулонів роблять у шаховому порядку то з одного, то з іншого боку земляного полотна. Така технологія після замикання обойми не дозволить створити ослаблених місць у вигляді одного поздовжнього напуску і обойми будуть розташовані так само в шаховому порядку то з одного боку, то з іншого боку земляного полотна.

Послідовність влаштування замкнутої обойми - фото 1

Послідовність влаштування замкненої обойми

Ущільнення шару засипки - фото 1Ущільнення шару засипки.

Перший шар ґрунту ущільнюється самоскидами, які привозять ґрунт, і бульдозерами, які його розрівнюють, а після цього, залежно від матеріалу, гладковальцевим або пневмоколісним котком. Для запобігання пошкодження геотекстилю забороняється проїзд ущільнюючих машин і механізмів безпосередньо по полотну матеріалу.

Організація руху техніки.

Для запобігання зсуву паралельно вкладених полотен Armatex®G, на першому ґрунтовому (або зернистому) шарі геоґратки, розвороти техніки не допускаються. Розвороти техніки дозволені лише за межами площі покриття геоґратки. На дуже слабких ґрунтах, де геоґратка повинна забезпечувати ефект посилення, необхідно передбачити попередній натяг полотен. Для попереднього натягу можуть використовуватись проїзди автомобілів на пневмоході, наприклад, самоскиди.

Колія, яка формується під час будівництва, має бути заповнена відповідним матеріалом з якого сформовано шар засипки. Забороняється вирівнювати колійність зрізанням нерівностей, оскільки це може зменшити проектну товщину шару над полотном геоґратки.

Засипання колії після ущільнення шару на слабкій основі - фото 1

Засипання колії після ущільнення шару на слабкій основі

Заїзд техніки дозволено, якщо товщина шару перекриття (матеріалу передбаченого проектною документацією) між колесом автомобіля і полотном геоґратки становить не менше 150…300 мм. Мінімальна величина шару повинна становити 200 мм (150 мм для основ з модулем пружності вище 30 МПа).

На дуже слабких основах відсику насипу з використанням армуючих та підсиляючих геоґраток Armatex®G можна виконувати у наступній послідовності.

Послідовність відсипання ґрунту поверх георешітки на слабкій основі (поперечний профіль) - фото 1

Послідовність відсипання ґрунту поверх геоґратки на слабкій основі (поперечний профіль)

1-Вкладання полотен геоґратки;
2-Відсипка під’їзних доріг чи торцевих елементів насипу;
3-Відсипка зовнішніх секцій насипу для анкерування геоґратки;
4-Відсипака центральної частини;
5-Відсипка укісних частин;
6-Відсипка верхньої частини насипу.

Armatex®G (Арматекс Ж) – гнучка ткана геоґратка, виготовлена ​​з високоміцних поліефірних (поліестерових PET) ниток з покриттям з полівінілхлориду (ПВХ). Геоґратки Armatex®G відносяться до геосинтетичних матеріалів, які виконують армуючу (зміцнюючу) функцію. Вони сформовані системою взаємно перпендикулярних поздовжніх і поперечних полімерних елементів таким чином, щоб ячейки залишалися розміром від 15 до 35 мм. Це дозволяє проникати частинкам незв'язного ґрунту або кам'яного матеріалу через отвори решітки з наступним заклинюванням. Для армуючого ефекту дуже важливо, щоб частинки матеріалу, який лежить на геоґратці, заклинювалися в її ячейках.
Задайте питання нашим експертам!